מכונות קיפול חדישות, קו ייצור לחוברות סיכות,

2 קווי דבק חם אוטומטיים, מכונת איסוף קונטרסים, מכונת חירור אוטומטית​

מכונות קיפול חדישות, קו ייצור לחוברות סיכות,

2 קווי דבק חם אוטומטיים, מכונת איסוף קונטרסים, מכונת חירור אוטומטית​